onsdag 31. mars 2010

Back in the saddle - hopefully?

Bloggen har hatt et års permisjon.  Noen ganger er man rett og slett nødt til å prioritere tidsbruken, men nå er huset ferdig oppusset (vel, nesten - alltid noe mer som burde gjøres...) og jeg ser slutten på mine nettstudier. 
Jeg er ingen stor leser av horoskop, ikke tror jeg på de heller, men har funnet en nettside med månedlige horoskop som det er artig å lese ETTER måneden er over.  For mars står det:
"You may unveil a new website March 29 plus four days, the perfect time to do so. You may also launch a publicity or advertising campaign." 
Så det tar jeg som et tegn på at permisjonstiden nå er over og at SiriusJack skal få lov til å komme på banen igjen.

The blog has had a year leave of absence.  Sometimes you just have to make priorities on how to spend your time, but now I am done redecorating my house (well, almost - always something more that should be done...) and my City and Guild course is getting close to an end.  I am no reader of horoscopes, don't really believe in them, but have found a website with monthly horoscopes that I like to read AFTER the month is over.  For the month of March it says:
"You may unveil a new website March 29 plus four days, the perfect time to do so. You may also launch a publicity or advertising campaign."
I take that as a sign that the leave of absence is over, and that SiriusJack is back in the saddle! 
I fjor høst ble jeg invitert med på padletur i kajakk - og det var kjærlighet ved første åretak.  Siden har jeg vært helfrelst.  Å kunne være så i ett med naturen er en fantastisk følelse, og samtidig var det en kjempeutfordring de gangene det blåste kraftig. 

Last fall a friend invited me to go kayaking - and it was love at first paddlestroke.  Since then I have been hooked.  To be so close to nature is an immensely gratifying experience, and at the same time very challenging when it was heavy wind.


Det kan bli mange fine motiv av slike turer - her er jeg i solnedgangen, Sula til venstre, Sukkertoppen til høyre, og Runde ligger langt bak i horisonten.

You can get many great motifs from trips like these - this is me in the sunset, the Sula peninsula to my left, Sukkertoppen to my right, and the Runde island back on the horizon.

Etterpå var det bare å finne fram hvitt stoff og stoffmaling, og de rette fargene på silketråden, og la seg inspirere!

Afterwards I was inspired to get out some PFD (prepared for dying) fabric, fabric paint and the right coloured silk thread, and interpreted the images my way.